O projekcie

Nazwa projektu:

"Remont i renowacja dawnej Szkoły Zgromadzenia Kupców w Łodzi przy ul. Gabriela Narutowicza 68 dla potrzeb Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego - termomodernizacja budynku"

WND - RPLD.02.06.00-00-005/09

Władze uczelni, w obecności Marszałka Województwa Łódzkiego i mediów 6 grudnia 2013r., podpisały umowę z łódzką firmą Dekorum-Bud Kontrakty na ww. roboty. Umowa przewiduje generalny remont budynku w dwóch etapach: termomodernizacji oraz pełnej renowacji.
Zakończenie inwestycji planuje się do III kw. 2015r. Termomodernizacja będąca I etapem inwestycji będzie kosztowała ponad 7,5 miliona złotych, w tym 6.300.000 zł pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Cel (wykonanie prac termomodernizacyjnych):
  1. Wymiana i częściowa renowacja stolarki okiennej i drzwiowej.
  2. Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z remontem konstrukcji i pokrycia dachu oraz wykonanie attyki.
  3. Ocieplenie podłogi wraz z wykonaniem warstw posadzkowych oraz wykonanie całości robót i instalacji podpodłogowych w piwnicy.
  4. Ocieplenie ścian piwnic w gruncie.
  5. Modernizacja instalacji wentylacji i centralnego ogrzewania.
Całkowita wartość projektu: 7 517 476 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 6 389 584,60 PLN